Ofiara mszy św. za dusze w czyśćcu cierpiące

ofiara mszy swietej

W dzisiejszym kazaniu pragniemy spojrzeć na wielkość Ofiary Mszy św. A konkretnie podejmiemy refleksję nad jej skutecznością dla dusz w czyśćcu cierpiących. Wiemy z mistycznych doświadczeń Świętych, że cierpienia w czyśćcu są niezwykle srogie i długie. Oczywiście zależy to od wielkości grzechów, ich ilości i przywiązania do nich. Wiemy też, że tym duszom możemy przyjść z pomocą. Dusze te bowiem są w łasce uświęcającej, ale jeszcze pokutują za grzechy, wypłacając się Bożej sprawiedliwości i oczyszczają się, by uzyskać możliwość kontemplacji Boga. Kościół walczący na ziemi (Ecclesia militans) może pomagać Kościołowi cierpiącemu w czyśćcu poprzez odpusty, modlitwy, jałmużny, post, cierpienia, ofiarowane trudy, krzyże, obowiązki stanu i wszelkie praktyki pobożne…

Ze wszystkich praktyk pobożnych niosących ulgę duszom w czyśćcu na czoło wysuwa się Ofiara Mszy św. Jest ona – jak wiemy – bezkrwawym uobecnieniem Męki i Śmierci naszego Pana. Ma też, jak naucza św. Tomasz z Akwinu, taką samą wartość, jaką miała śmierć Chrystusa na krzyżu. Martin von Kochem w książce „Wykład o Mszy Świętej” naucza o wartości Mszy dla dusz w czyśćcu cierpiących takimi słowami: „Szczególną jest pociechą duszom w Czyśćcu cierpiącym ofiarowanie za nie Krwi Najświętszej we Mszy Świętej. Kiedy bowiem Przenajdroższa Krew Pana Jezusa po raz pierwszy przelana była na Krzyżu, wybawiła wszystkie dusze z więzienia czyśćcowego, jak o tym świadczy Zachariasz prorok: Także ze względu na krew Przymierza zawartego z tobą wypuszczę więźniów twoich z bezwodnej cysterny (Za 9,11). Tymi słowami wyrazić chciał prorok, że ogólne wybawienie swoje zawdzięczają dusze przelanej Krwi Chrystusowej. A cóż dopiero powiedzieć o mocy Mszy Świętej, w której ta Krew Najświętsza Nowego i Wiecznego Testamentu zawsze była przelewana na odpuszczenie grzechów naszych. Bez wątpienia ma Ona moc pokrzepienia dusz, oczyszczenia i wybawienia ich. Żadna ochłoda tyle nie orzeźwi leżącego w gorączce, ile najdroższa Krew Jezusa Chrystusa ochłodzi i orzeźwi, wylana we Mszy Świętej duchowym sposobem na dusze cierpiące”. Dlatego spotkać możemy obrazy czy ryciny, w których przedstawia się aniołów wylewających kielich z Krwią Chrystusa na dusze w czyśćcu obecne przy ołtarzu. Nierzadko przedstawione są one w ogniu pod ołtarzem. Możemy więc powiedzieć, że Kościół pokutujący w czyśćcu jest w jakimś stopniu obecny w trakcie sprawowania Mszy św.  

źródło informacji

http://pietrasdawid.pl/kazania-konferencje/pisane/wiecznosc-i-przygotowanie-do-niej/ofiara-mszy-sw-dusze-w-czysccu
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Intencje
Modlitwy
Bractwo Modlitwy za Dusze w Czyśćcu Cierpiące

Zapisz się do naszego Bractwa

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue