Codzienne Nabożeństwo Za Dusze w Czyśćcu

Codzienna modlitwa za dusze

Nabożeństwo za dusze czyśćcowe

K. Panie wysłuchaj modlitwy mojej.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
W. Amen.


*Ten fragment odmawiamy przed modlitwą każdego dnia*

Modlitwa w niedzielę

O Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Krew Przenajdroższą, którą Boski Syn Twój, Jezus, wylał za nas w Ogrójcu, racz wybawić dusze z mąk czyśćcowych, a mianowicie najbardziej opuszczoną i wprowadź ją do chwały Twojej, gdzie by Cię chwaliła i błogosławiła na wieki. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Wieczny odpoczynek…

i Psalm 129

Poniedziałek

O Panie, Boże Wszechmogący! Błagam Cię przez Krew Przenajdroższą, którą Boski Syn Twój, Jezus wylał za nas w okrutnym biczowaniu swoim, racz wybawić dusze z mąk czyśćcowych, a mianowicie najbliższą chwały Twojej, aby Cię najrychlej oglądała i wielbiła na wieki. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Wieczny odpoczynek…

i Psalm 129

Wtorek

O Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Krew Przenajdroższą, którą Boski Syn Twój, Jezus wylał za nas w bolesnym cierniem ukoronowaniu, racz wybawić dusze z Czyśćca, mianowicie tę, która miała być ostatnia uwolniona, aby Cię jak najprędzej w chwale Majestatu Twego wielbiła i błogosławiła na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Wieczny odpoczynek…

i Psalm 129

Środę

Wszechmogący Boże! Przez Najdroższą Krew Syna Twego, Jezusa, Zbawiciela naszego, którą wylał dźwigając ciężar krzyża na ulicach Jerozolimy, wybaw, proszę Cię, dusze z Czyśćca, mianowicie tę, która najwięcej ma zasług przed Obliczem Twoim, aby otrzymawszy wysoki stopień chwały, wielbiła Cię i wysławiała na wieki. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Wieczny odpoczynek…

i Psalm 129

Czwartek

Wszechmogący Boże! Przez Najświętsze Ciało i Krew Jednorodzonego Syna Twego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który w przeddzień śmierci swojej dał siebie na pokarm i napój Apostołom i całemu Kościołowi i zostawił na wieczną ofiarę ożywiający pokarrn duszom wiernym, wybaw, proszę Cię, duszę w Czyśćcu, która najwięcej miała nabożeństwa do Tajemnicy Miłości, aby Cię przez nią wielbiła wraz z Synem i Duchem Świętym w chwale Twojej na wieki. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Wieczny odpoczynek…

i Psalm 129

Piątek

Wszechmogący Boże, błagam Cię pokornie przez Najdroższą Krew Jednorodzonego Syna Twego, Jezusa Chrystusa, którą obficie wylał na krzyżu a najbardziej z Rąk i Nóg Najświętszych, wybaw dusze z mąk czyśćcowych, mianowicie te, za które powinienem się modlić, aby z mojej winy nie były zatrzymane w ognistym więzieniu. Ach, Panie! racz je co najprędzej wprowadzić do chwały Twojej, gdzie z Aniołami będą Cię wielbić i wysławiać na wieki. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Wieczny odpoczynek…

i Psalm 129

Sobotę

Wszechmogący Boże, błagam Cię pokornie przez Najdroższą Krew Jednorodzonego Syna Twego, Jezusa Chrystusa, którą obficie wylał w obliczu Najboleśniejszej Matki Swojej, wybaw dusze z Czyśćca, mianowicie te, które byty do niej nabożne w życiu, by wszedłszy do chwaty Twojej, wraz z Maryją wielbiły Cię na wieki. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Wieczny odpoczynek…

i Psalm 129

Psalm 129 za umarłych (De Profundis)

Z głębokości wołam ku Tobie, Panie, Panie wysłuchaj głosu mego!
Niech będą uszy Twoje nakłonione na głos modlitwy mojej.
Jeśli będziesz uważał nieprawości, Panie, Panie któż się ostoi?
Albowiem u Ciebie jest ubłaganie i dla zakonu Twego czekałem Cię, Panie.
Czekała dusza moja na słowo Jego; nadzieję miała dusza moja w Panu.
Od straży porannej aż do nocy niechaj ufa Izrael w Panu.
Bo u Pana jest miłosierdzie i obfite u Niego odkupienie. A On odkupi Izraela ze wszystkich nieprawości Jego.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Intencje
Modlitwy
Bractwo Modlitwy za Dusze w Czyśćcu Cierpiące

Zapisz się do naszego Bractwa

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue